6 เทคโนโลยีไอที ที่ควรรู้จักก่อนตกเทรนด์

เทคโนโลยีไอที ที่ควรรู้จักก่อนตกเทรนด์

เทคโนโลยีไอที ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบัน แทบจะกลายเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดในทุก ๆ กิจกรรมการทำงาน ส่งผลให้เทคโนโลยีด้านไอทีได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หากไม่ได้ติดตามสัก 5-7 วัน ก็อาจพลาดข่าวด้านไอทีที่สำคัญไปอย่างน่าเสียดายได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเกาะติดสถานการณ์ข่าวด้านไอทีอย่างใกล้ชิด ซึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดและจะขอแนะนำตามรายละเอียดต่อไปนี้

Internet of Things หรือ IoT อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน เริ่มมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายด้านไอทีได้ ทั้งระบบเตือนภัย ระบบรักษาความปลอดภัย หรือแม้แต่เครื่องครัวและรถยนต์ เทคโนโลยีไอทีแบบนี้เรียกรวม ๆ กันว่า Internet of Things (IoT) ซึ่งในอนาคตมีโอกาสที่อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกควบคุมด้วยเครือข่าย Internet มากขึ้นกว่า 2 หมื่นล้านชิ้น ในปี 2020

Application Programming Interface หรือ API คือ Software Platform ที่เปิดให้ระบบอื่น ๆ เกิดการเชื่อมต่อถึงกันได้ จึงมีระบบการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่นำ API มาใช้ เพื่อช่วยให้เกิด Business Value ที่มากขึ้น จึงเป็นวิธีการสร้างเครือข่ายที่มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Insightful Data ข้อมูลได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังขององค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลก ทำให้แต่ละองค์กรล้วนมีข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบเป็นจำนวนมาก การเก็บข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นตามไปด้วย จนเกิดเป็นอาชีพที่สำคัญอย่าง Data Scientist ขึ้นมา เพื่อรวบรวมข้อมูลในระบบมาแปลงให้กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อองค์กร หรือ Insightful Data

Digital business คือธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มาก และได้เข้ามาเป็นคู่แข่งทางการค้าของธุรกิจแบบเดิม ๆ เป็นอย่างมาก มีการนำเทคโนโลยีไอทีอื่น ๆ มาใช้งานร่วมด้วย ทั้ง Big Data, Insightful Data หรือ IoT ส่งผลให้บริษัทไอทีด้านนี้สามารถเสนอบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงประเด็นกว่าเดิม อาทิเช่น Grab หรือ Airbnb องค์กรบริษัทอื่น ๆ จึงควรพิจารณาเพิ่มศักยภาพด้าน Digital Business ให้มากขึ้น

Team Messaging Applications การสื่อสารคือสิ่งสำคัญของการทำงานร่วมกันขององค์กร จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หลายองค์กรนำแอพพลิเคชันด้านไอทีด้านการสื่อสารมาใช้งาน แต่ก็มีข้อควรระวังเพราะอาจเกิดช่องโหว่ให้ Team Messaging Application เป็นสิ่งสำคัญ และมีโอกาสพัฒนาจนสามารถใช้งานได้เหมือนโทรศัพท์ หรือ Online Meeting สามารถแชร์ Project Management หรือ File Sharing ได้ในระบบไอทีที่ใช้ร่วมกัน

การรู้จักแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีไอทีล่วงหน้า จะช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจขององค์กรของคุณเกิดความพัฒนาและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

API คือ Software Platform ที่เปิดให้ระบบอื่น ๆ เกิดการเชื่อมต่อ