ข้อดี ข้อด้อยในการใช้ไอทีในชีวิตประจำวัน

ข้อดี ข้อด้อยในการใช้ไอทีในชีวิตประจำวัน

ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างปัจจุบันนี้เป็นโลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทกับการดำรงชีวิตของเราทุกคนซึ่งไม่มากก็น้อย มีหลายคนที่นำความทันสมัยเหล่านี้ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ และก็มีอีกหลายคนที่นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร จนเกิดผลกระทบกลับมาได้ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำกันว่า ไอที นั้นมีข้อดี ข้อด้อย กับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง

ข้อดี

การสื่อสารที่ไร้พรมแดน

เทคโนโลยีทำให้เราสื่อสารกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในช่องทางต่าง ๆ มากมายที่ย่อโลกให้มาอยู่ในมือเรา ทำให้เราสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตาม

ข้อมูลที่รวดเร็ว

เมื่อก่อนกว่าเราจะหาข้อมูลอะไรในแต่ละเรื่องได้นั้น เราต้องเสียเวลาเป็นอย่างยิ่งในการไปสืบหาจากแหล่งต่าง ๆ แต่เมื่อมีการพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีนั้นเราก็สามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ได้เพียงเสี้ยววินาที ในทุก ๆ เรื่องที่เราต้องการจะรู้

ประหยัดเวลาการเดินทาง

เมื่อก่อนการประชุมทีมหรือนัดพบต่าง ๆ เราต้องเดินทางเพื่อไปเจรจาหรือพบปะกันได้ ทำให้ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่เมื่อเรานำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องนี้ ก็สามารถประชุมทีมได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้อีกด้วย

การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด

ในปัจจุบันมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มากมายที่ทำให้เราสะดวกและสามารถเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เราต้องการได้สะดวกเพราะไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องมีข้อจำกัดในเรื่องวัน เวลา สถานที่ ทำให้เราเรียนตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ทำให้เกิดเป็นการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดในยุคของเทคโนโลยีแบบนี้ได้

ข้อด้อย

หมดเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ

เนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีในการเสพสื่อ ข่าวต่าง ๆ จนทำให้บางครั้งเราก็อาจติดในเรื่องเหล่านั้นมากจนเกินไปจนทำให้เราไม่ทำในสิ่งที่ควรทำในแต่ละวันจนอาจจะทำให้ส่งผลเสียตามมาในภายหลังได้

ที่มาของแหล่งข้อมูลไม่ชัดเจน

เราใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลต่าง ๆ จนทำให้ในบางครั้งเราอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างแท้จริง เพราะไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้น และสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงได้หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคนหลายคนเป็นต้น

เสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่สมควร

หลายเราสิ่งเย้ายวนในสื่อต่าง ๆ ก็ทำให้เราเผลอใจไปตามสิ่งนั้น ๆ จนทำให้เราต้องเสียเงินในกระเป๋าไปโดยไม่รู้ตัว เช่น การซื้อไอเทมในเกมของเด็ก ๆ ที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ต้องเสียเงินและเสพติดสิ่งเหล่านี้ไป ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรดูแลเอาใจใส่และหมั่นสังเกตลูกหลานอยู่เสมอ

เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี

ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ มีผลอย่างมากที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในเด็ก ๆ หรือวัยรุ่นได้ อาทิเช่น Youtuber Net Idol ดารา นักร้อง เป็นต้น ที่มีผลต่อการเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การแต่งกาย คำพูด แนวความคิด ดังนั้นแล้ว เราก็ควรดูแลบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราให้ดี ไม่ให้เกิดพฤติกรรมในด้านที่ไม่ดีได้

ในทุกเรื่องล้วนมีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระวัง ถ้าหากเรารู้จักการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมย่อมก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียได้อย่างแน่นอน เราจึงควรเอาใจใส่และคอยระวังบุตรหลานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้รู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องและสิ่งไหนไม่ควรเลียนแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบตามมาภายหลังได้

เทคโนโลยีทำให้เราสื่อสารกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น