อัปเดตอุปกรณ์ไอที ที่ควรรู้จักในปี 2020

อัปเดตอุปกรณ์ไอที ที่ควรรู้จักในปี 2020

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 เป็นต้นมา เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากมายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามักเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ไอทีหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอุปกรณ์ไอทีที่ได้รับการพัฒนาในปี ค.ศ. 2020 มีดังนี้

อุปกรณ์ไอทีที่ได้รับการพัฒนา

สมาร์ทโฟนที่รองรับระบบ 5G ต้องยอมรับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุด ทำให้การพัฒนาระบบ 5G จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมไปถึงความฉลาดของระบบการสื่อสารด้วย ทำให้เทคโนโลยี 5G สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่รองรับระบบ Wi-Fi เพื่ออำนวยความสะดวกจากระยะไกลได้ เช่น Home Auto Control เปิด – ปิดไฟอัตโนมัติ, ปิดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหลังจากไม่มีการใช้งาน หรือระบบ Drive Auto Control รถยนต์ที่ขับเองได้ เพียงป้อนสถานที่ที่ต้องการ เป็นต้น

AI ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ แม้ว่าเราอาจมองไม่ออกว่าระบบ AI จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นได้อย่างไร แต่ทุกวันนี้ระบบ AI กลับอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด เพราะ Search Engine ชื่อดังอย่าง Google ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ระยะหนึ่งแล้ว โดยหากใครสังเกตจะเห็นว่า Social Media ต่าง ๆ มักจะแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาล่าสุดของเราอยู่เสมอ และยังแสดงผลในแบบที่เราชอบมากที่สุดด้วย นอกจากนี้ระบบ AI ยังมีความสามารถในการสร้างภาพสามมิติจากภาพวาดได้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการวิศวกรรมเป็นอย่างมาก

ระบบสั่งการด้วยเสียง ในปัจจุบันไม่เพียงแต่มือถือระบบปฏิบัติการ IOS ที่สามารถสั่งการด้วยเสียงโดยวิธีการพูดกับโปรแกรมสิริเท่านั้น แต่สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Android ก็สามารถทำได้เช่นกัน เพราะเป็นระบบปฏิบัติการ AI เช่นเดียวกับที่ใช้ใน Google นั้นเอง ซึ่งการสั่งการด้วยเสียงจะได้รับการพัฒนาให้มีความฉลาดมากขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการใช้งานที่แสนสะดวกสบายให้กับผู้คนได้มากที่สุด

อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญมากขึ้นโดยในปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายพัฒนาสินค้าของตัวเองให้สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นไปได้ว่าในอนาคตมนุษย์อาจมีการเคลื่อนไหวที่น้อยลงแต่ก็อาจมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ช่วยดูแลสุขภาพให้กับเราได้ โดยการสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้อุปกรณ์ไอทีที่ได้รับการพัฒนา

ระบบรักษาความเป็นส่วนตัวดีขึ้น ทำให้การเก็บรักษาข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยระบบอินเทอร์เน็ตที่มี AI คอยควบคุมจะช่วยเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและป้องกันการแทรกแซงการเข้าถึงของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้คนในอนาคต

แม้ว่าเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตมากเพียงใด การให้ความสำคัญกับโลกแห่งความเป็นจริง การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจริง ๆ ยังคงเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้สึกดีได้มากกว่า การได้ติดตามความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอยู่เสมอ จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกอนาคตได้ดีขึ้น