อาชีพสายไอทีที่น่าเรียนไม่ต้องกลัวตกงาน

สาขาอาชีพงานไอทีแนวใดบ้างที่ควรจะเรียน

ปัจจุบันมีการศึกษาสถิติเกี่ยวกับภาวะจ้างงาน ปัญหาของกลุ่มแรงงานและการประกอบอาชีพ พบว่าคนไทยว่างงานมากขึ้นถึงเกือบ 5 แสนคน ซึ่งจะทำให้เป็นปัญหาทั้งระดับของครอบครัว สังคมและเป็นปัญหาด้านแรงงานของประเทศในระยะยาวด้วย

ทั้งนี้ มีอาชีพในสายงานไอทีอยู่หลายด้าน ที่ตลาดงานยังว่างอยู่ มีบริษัทเอกชนและภาครัฐที่ต้องการผู้มีความรู้ที่เรียนจบทางด้านนี้มาร่วมงานด้วย

สาขาอาชีพงานไอทีแนวใดบ้างที่ควรจะเรียนเพื่อป้องกันปัญหาตกงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ที่เรียนสาขานี้จะได้ศึกษาด้านการเขียนโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน้นงานเบื้องลึกหรือรายละเอียดส่วนการบริหารจัดการใน software สำหรับการทำเว็บไซต์ต่าง ๆ แบบมืออาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วจะเข้าใจการทำงานของระบบฐานข้อมูลสามารถที่จะเติบโตในสายงานไอที เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ในสายอาจารย์ นักวิชาการ หรือเป็นระดับผู้บริหารเว็บไซต์ภาคเอกชนก็ได้

ไอทีสารสนเทศ

เป็นแนวอาชีพที่เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนรู้แบบผสมผสานของงานกราฟิก การใช้สื่อมัลติมีเดีย และการใช้ระบบสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ ความรู้เชิงลึกในศาสตร์นี้สามารถต่อยอดไปในด้านของการวิเคราะห์ทางธุรกิจ เพื่อการทำสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้แก่องค์กรต่าง ๆ ได้ จะมีรายได้หลายหมื่นถึงแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียว

เกมส์ไอที

ปัจจุบันเกมส์อีสปอร์ตได้รับความนิยมมากขึ้น และคนทั่วไปก็เข้าถึงการเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คนที่ชอบการเล่นเกมส์หรือการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ในเกม เช่น ภาพกราฟิก การคิดค้นเกมใหม่ ๆ ควรที่จะเลือกเรียนสาขานี้ นับเป็นสาขาที่เติบโตมากที่สุดในขณะนี้ หากมีความชอบภาษาต่างประเทศด้วย จะเติบโตดีในบริษัทต่างชาติ สร้างรายได้ได้หลักแสนบาทต่อเดือน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เป็นการเรียนเพื่อนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีมาใช้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้ดียิ่งขึ้น เมื่อจบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งของนักพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ เป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายสารสนเทศขององค์กรใหญ่ ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในบริษัทเอกชนที่กำลังแข่งขันสูงในการขยายตลาดในต่างประเทศ หรือหากชอบทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาคน ก็สามารถเลือกตำแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดอบรมของบริษัท เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นก็ได้

การเรียนสาขาไอทียังมีตลาดเปิดกว้างสำหรับการทำงานและมีสาขาให้เลือกอย่างหลากหลาย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตควบคู่กับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คนที่สนใจเลือกเรียนสาขาไอทีมากขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อจบมาพร้อมกับจังหวะตลาดแรงงานที่ต้องการจ้าง และหมั่นฝึกฝนทักษะด้านนี้มากขึ้นต่อไป เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการงานยิ่งขึ้น

อาชีพสายไอทีที่น่าเรียนไม่ต้องกลัวตกงาน