แอปพลิเคชัน สร้างการเกษตรแบบก้าวหน้า

แอปพลิเคชัน สร้างการเกษตรแบบก้าวหน้า

ด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้สิ่งต่าง ๆ ถูกพัฒนาให้มีการใช้งานสะดวกมากขึ้นรวมถึงวงการเกษตร หลายคนอาจจะติดภาพลักษณ์ของการเกษตรว่าเป็นอาชีพที่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติมากมาย ทั้งดิน น้ำ และสภาพอากาศในแต่ละปีที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนทำให้ยากต่อการประกอบอาชีพให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตามต้องการ แต่ปัจจุบันนี้ กลับไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น มาดูกันเลยว่าจะมีแอปไหนน่าสนใจนำไปใช้บ้าง

แอปการทำเกษตร

ชาวเกษตร (Chaokaset) : แอปพลิเคชันช่วยวางแผนการทำการเกษตร ที่สามารถลงบันทึกการเพาะปลูก และมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงช่วงเวลาที่สำคัญ เช่นการให้น้ำ ใส่ปุ๋ย โดยอ้างอิงตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐฯ ซึ่งระยะเริ่มต้นจะมีการวางแผนเฉพาะการปลูกข้าว แต่ก็จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมพืชชนิดอื่นตามมา นอกจากนี้ยังสามารถปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอในการทำการเกษตรจากผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ และมีฟังก์ชัน ซื้อ-ขายสินค้าเกษตรได้โดยตรงเลยด้วย

รีคัลท์ เกษตรกร (Ricult) : แอปพลิเคชันที่ช่วยคาดการณ์ ให้วางแผนทางการเกษตรได้แม่นยำมากขึ้น สามารถดูแนวโน้มสภาพอากาศหลายช่วงเวลาทั้งล่วงหน้าและย้อนหลัง มีการใช้แผนที่ดาวเทียมบ่งบอกตำแหน่งของพื้นที่แปลงต่าง ๆ และช่วยแสดงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นของพืชแต่ละแปลง ช่วยให้แก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้น และมีข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายด้วย

เกษตร : พื้นที่รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรไว้มากมายแยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน มีทั้งข่าวสารด้านการเกษตร ความรู้เรื่องการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ กระดานสนทนาที่สามารถตั้งกระทู้พูดคุย ขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ และมีพื้นที่สำหรับซื้อ-ขายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งสามารถพิมพ์ค้นหาสิ่งที่เราต้องการลงไปได้อย่างง่ายดาย รวมถึงมีฟังก์ชันที่สามารถแชร์ข้อมูลในแอปนี้ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ของเราได้เลย

Agri-Map Mobile : แผนที่เกษตรที่จะช่วยสร้างการเกษตรแบบยั่งยืน โดยรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสามารถวิเคราะห์ว่าพื้นที่ไหนเหมาะสำหรับการปลูกพืชหรือทำเกษตรด้านใดบ้าง มีระบบบอกพิกัดตำแหน่งพื้นที่ ระบบรายงานสภาพอากาศ ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ และแหล่งรับซื้อของพืชชนิดต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง

การเกษตรเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็จะช่วยให้การทำเกษตรเป็นไปได้ง่าย มีระบบ และมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งแอปพลิเคชันที่กล่าวไปข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การเกษตรมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ที่จะส่งผลให้มุมมองทางการเกษตรของหลายคนเปลี่ยนไป และหวังว่าจะมีคนให้ความสนใจกับการเกษตรมากขึ้นด้วย

แอปการทำเกษตร