ระยะ 2 ปีที่ผ่านมาแวดวงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีในสหภาพ […]...