รวม ITEM อุปกรณ์ไอที ที่ควรมีไว้เมื่อต้อง Work Form Home

รวม ITEM อุปกรณ์ไอที ที่ควรมีไว้เมื่อต้อง Work Form Home

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 (COVID – 19) ที่รุนแรงในประเทศไทย ทำให้หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนมีนโยบายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้ออีกทางหนึ่ง ซึ่งหากคุณเปนคนหนึ่งที่ต้องทำงานแบบ Work From Home แน่นอนว่าอุปกรณ์ไอที (IT) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและการสื่อสารต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้เราจึงได้รวบรวม ITEM อุปกรณ์ไอที ที่ควรมีไว้เพื่อให้การทำงานที่บ้านของคุณสะดวกสบายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานมาฝากกัน

Notebook
แน่นอนว่า Notebook เป็นอุปกรณ์หลักที่จะทำให้คุณสามารถทำงานแบบ Work From Home ได้ ซึ่งคุณจะต้องลองเช็คคุณสมบัติและโปรแกรมต่าง ๆ ในเครื่อง Notebook ของคุณให้ดีว่ารองรับการทำงานของคุณหรือไม่ หากยังมีไม่ครบแนะนำให้หาทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าก่อนถึงช่วง Work From Home เช่น ลงโปรแกรมเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการทำงาน หรือ มองหาโปรแกรมอื่น ๆ ทดแทนเพื่อให้สามารถยังคงทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างราบรื่น เป็นต้น

อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกแบบพกพา
เนื่องจากการที่คุณจะต้องย้ายฐานการทำงานมาเป็นที่บ้าน ทำให้คุณมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลต่าง ๆ กลับมาจากที่ทำงานสำหรับทำงานที่ครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกแบบพกพา หรือ External Hard Disk ในความจุต่าง ๆ จำหน่ายมากมาย ซึ่งการมี External Hard Disk ดี ๆ และมีคุณภาพไว้สำหรับสำรองข้อมูล จะทำให้คุณอุ่นใจขึ้นว่าข้อมูลจะไม่หายและทำงานได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

เครื่องปริ้นเตอร์
อุปกรณ์ไอที อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานคุณสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องอ่านเอกสารปริมาณมาก ๆ หรือต้อง Scan เอกสารประกอบการทำงาน

เม้าท์ไร้สาย
เม้าท์ไร้สาย เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทำให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงานได้สะดวกมากขึ้น ไม่วุ่นวาย พกพาสะดวก โดยปัจจุบันมีเม้าท์ไร้สายจำหน่ายมากขึ้นและราคาย่อมเยาว์

ที่รองตั้ง Notebook
การมีที่รองสำหรับตั้ง Notebook จะช่วยให้คุณสามารถปรับระดับความสูงต่ำของ Notebook ได้ และช่วยลดความร้อนจากเครื่อง Notebook ได้อีกด้วย ซึ่งฟังก์ชันที่ทำให้เพิ่มระดับความสูงของ Notebook ได้นั้นจะช่วยในเรื่องของการที่คุณไม่ต้องก้มลงไปพิมพ์มาก ลดอาการปวดหลังในการนั่งทำงานได้อีกด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์ไอที (IT) ขั้นพื้นฐานที่คุณควรจะต้องมีไว้ใกล้ตัว หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องทำงานที่บ้าน ซึ่งยังคงมีอุปกรณ์ไอทีเสริมอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณทำงานเฉพาะทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นอีกมากมาย เช่น คีย์บอร์ดไร้สาย จอร์มอร์นิเตอร์ หูฟังไร้สาย เป็นต้น