คนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน จะมีการเชื่อมต่อกับโซเชียลด้วยระบบ […]...