การพัฒนาสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตรานั้น จะมีการพัฒนา […]...