ไอทีย่อมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Information Technolo […]...