ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 เป็นต้นมา เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี […]...