เพราะเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นทุกวันทำให้หลายอย่างถูกออก […]...