ในขณะนี้ทางบริษัทคอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟท์ได้มีการพัฒนาเทค […]...